Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε με την ομάδα μας Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 με 17:00.

Τηλέφωνο+302310688533

30/05/2018
από Γιώρης Κιτσιούλης

Στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης που διανύουμε, σε τι ποσοστό έχουμε προσαρμοστεί στα ψηφιακά μέσα; Με τι άνεση, υπευθυνότητα και ταχύτητα είμαστε ικανοί να τα χειριζόμαστε; Ένα νέο είδος νοημοσύνης ήρθε να προσθεθεί στα υπάρχοντα. Μετά το IQ, που αποτελεί μονάδα μέτρησης του κατά πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να ανταποκριθεί σε διανοητικές προκλήσεις και του EQ, δηλαδή της συναισθηματικής νοημοσύνης που αναφέρεται στην ικανότητα να αντιλαμβάνεται το πώς νιώθουν οι άλλοι, το DQ (Digital Quotient Intelligence), ο δείκτης ψηφιακής νοημοσύνης υποδεικνύει την ικανότητα και ευστροφία μας με την οποία εντασσόμαστε στο ψηφιακό κόσμο.

Η ψηφιακή ευστροφία, τα digital skills ή αλλιώς οι δεξιότητες στη χρήση και κατανόηση των ψηφιακών μέσων χωρίζεται σύμφωνα με το DQ Institute σε οχτώ βασικές δεξιότητες. Αυτές είναι οι εξής:

  1. Ψηφιακή ταυτότητα, η ύπαρξη μιας υγειούς ψηφιακής ταυτότητας.
  1. Ψηφιακά Δικαιώματα, η ικανότητα να χειριζόμαστε με απόλυτη διακριτικότητα όλα τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται στο διαδίκτυο.
  1. Ψηφιακός Αλφαβητισμός, η ικανότητα υπολογιστικής σκέψης, κριτικής σκέψης αλλά και δημιουργίας περιεχομένου στο διαδίκτυο και στον ψηφιακό κόσμο γενικότερα π.χ: φιλτράρισμα πληροφορίας, κριτική σκέψη, διαχωρισμός καλού από το επιβλαβές.
  1. Ψηφιακή επικοινωνία, κατά πόσο έξυπνα, σωστά και συνετά επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε on-line ώστε να έχουμε ισορροπημένες ψηφιακές προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.
  1. Ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη, πόση κοινωνική και συναισθηματική επίγνωση έχουμε για τους ψηφιακούς μας συμπολίτες.
  1. Ψηφιακή ασφάλεια, στη χρήση του διαδικτύου και η ικανότητα να προστατεύουμε προσωπικά στοιχεία π.χ: κωδικοί πρόσβασης, κυβερνοαπειλές κ.ά
  1. Ψηφιακή προστασία, η ικανότητα να προστατεύουμε την ψηφιακή μας οντότητα π.χ: κλοπή περιεχομένου και ταυτότητας, κυβερνοεκφοβισμός (cyberbullying) κ.ά
  1. Ψηφιακή χρήση, η δεξιότητα της ισορροπίας μεταξύ ψηφιακής και κανονικής ζωής.

Σχόλια

Hello! You won $ 1950 today, I'm sure of that.

Because it is a bitcoin win-win lottery!

One cryptocurrency multimillionaire who wished to remain incognito organized it.

You just need to send 0.05 bitcoins to the specified wallet and within 3 hours 0.35 bitcoins will come to your wallet that equals $ 1950.

You can participate once a day. The lottery will be held until November 25, 2018.

Hurry up to get your $ 1950 for this day. Send 0.05 bitcoins to the selected wallet for your game: 1FFC64PDwbosT8RLNrKHyRrJxc9KNwUXLP
Hello! You won $ 1950 today, I'm sure of that.

Because it is a bitcoin win-win lottery!

One cryptocurrency multimillionaire who wished to remain incognito organized it.

You just need to send 0.05 bitcoins to the specified wallet and within 3 hours 0.35 bitcoins will come to your wallet that equals $ 1950.

You can participate once a day. The lottery will be held until November 25, 2018.

Hurry up to get your $ 1950 for this day. Send 0.05 bitcoins to the selected wallet for your game: 1FFC64PDwbosT8RLNrKHyRrJxc9KNwUXLP
Hello! You won $ 1950 today, I'm sure of that.

Because it is a bitcoin win-win lottery!

One cryptocurrency multimillionaire who wished to remain incognito organized it.

You just need to send 0.05 bitcoins to the specified wallet and within 3 hours 0.35 bitcoins will come to your wallet that equals $ 1950.

You can participate once a day. The lottery will be held until November 25, 2018.

Hurry up to get your $ 1950 for this day. Send 0.05 bitcoins to the selected wallet for your game: 1FFC64PDwbosT8RLNrKHyRrJxc9KNwUXLP
Hello! You won $ 1950 today, I'm sure of that.

Because it is a bitcoin win-win lottery!

One cryptocurrency multimillionaire who wished to remain incognito organized it.

You just need to send 0.05 bitcoins to the specified wallet and within 3 hours 0.35 bitcoins will come to your wallet that equals $ 1950.

You can participate once a day. The lottery will be held until November 25, 2018.

Hurry up to get your $ 1950 for this day. Send 0.05 bitcoins to the selected wallet for your game: 1FFC64PDwbosT8RLNrKHyRrJxc9KNwUXLP
Hello! You won $ 1950 today, I'm sure of that.

Because it is a bitcoin win-win lottery!

One cryptocurrency multimillionaire who wished to remain incognito organized it.

You just need to send 0.05 bitcoins to the specified wallet and within 3 hours 0.35 bitcoins will come to your wallet that equals $ 1950.

You can participate once a day. The lottery will be held until November 25, 2018.

Hurry up to get your $ 1950 for this day. Send 0.05 bitcoins to the selected wallet for your game: 1FFC64PDwbosT8RLNrKHyRrJxc9KNwUXLP
Hot women crave sex in your city: http://www.vkvi.net/10318
Hot women crave sex in your city: http://www.vkvi.net/10318
Hot women crave sex in your city: http://www.vkvi.net/10318
Hot women crave sex in your city: http://www.vkvi.net/10318
Hot women crave sex in your city: http://www.vkvi.net/10318
Νέα δημοσίευση